Dags att byta fasad?

Har fasaden på huset eller villan sett sina bästa dagar? Ser fasaden ut att vara från förr förra sekelskiftet? Då är det kanske dags att göra någonting åt det.

Det som de flesta väljer att göra med en gammal fasad är att helt enkelt byta fasad till en nyare och fräschare sådan. Att helt byta ut fasaden är framförallt rekommenderat ifall fasaden i fråga är en så kallad enstegstätad variant. En enstegstätad fasad anses vara otillförlitlig när det kommer till ventilation. Detta då denna sortens variant helt saknar luftspalt. En luftspalt är det som används för att föra ut fukten från huset.

Den variant som det byts till är vad som kallas för tvåstegstätad fasad. Tvåstegstätade, till skillnad från enstegstätade, har en luftspalt som släpper ut fukten. Att 100-tusentals hus har byggts med enstegstätad fasad under årens lopp har inneburit stora kostnader i form av fukt och mögelborttagning. Detta är alltså något som helt hade kunnat förhindrats ifall det från början hade byggts tvåstegstätade varianter.

För de fasader som inte är fukt och/eller mögelskadade kan man chansa (dock inte rekommenderat) och istället för att byta, renovera den istället. Att renovera fasader gör att man behåller samma grundputs som det från början var på huset. Detta eftersom ifall man använder en annan sorts grundputs, kan putsen helt försvinna efter bara något år. Det blir då en extrakostnad som hade kunnat undvikits helt och hållet.

Det går också att putsa fasader så att de ser nya ut. Detta går dock bara på fasader som inte har förstörts av fukt och mögel.

Så ifall fukt eller mögel har trängt sig in i husväggen, välj att byta ut fasaden. Det kommer vara väl spenderade pengar (om det är en enstegstätad fasad). Om det redan är en tvåstegstätad variant som ser risig ut, är fasadputsning något som rekommenderas.